SPZZOZ NOWOGRODZIEC

  Przedmiotem niniejszego opracowania był projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku zlokalizowanego przy ul. Lubańskiej ze zmianą sposobu użytkowania na prowadzenie działalności leczniczej prowadzonej przez Samorządowy Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu , w zakresie instalacji sanitarnych:

  • instalacje wodno – kanalizacyjne, hydrantowa i przyłącza wody
  • instalacja zewnętrzna i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • instalacja ogrzewcza,
  • instalacja gazowa i przyłącze gazu,
  • instalacja kotłowni,
  • dole źródło ciepła wraz z maszynownią
  • instalacja wentylacji i klimatyzacji.